Bed Muzet, een hostel waar muziek in zit

Tine

Het verhaal achter hostel Bed Muzet

Met de opening van cultuurhostel Bed Muzet in Lier is de eerste cultuurcampus van Vlaanderen een feit. Een uniek concept dat oud en nieuw verbindt. De cultuurcampus ligt rond de prachtige tuin van de voormalige paters jezuïeten en omvat een cultuurhostel (Bed Muzet, voormalig klooster), een bar-restaurant (Bar Muza, nieuw), een concertzaal (voormalige jezuïetenkerk) en een muziekacademie (SAMWD, voormalig retraitehuis).


Van kerk naar concertzaal

Jezuïtenkerk
Het verhaal begint bij de jezuïetenkerk, die tot 1972 één geheel vormde met het voormalige klooster, retraitehuis en de parktuin van de paters jezuïeten. De kerk en het klooster kwamen in particuliere handen, tot een groepje enthousiaste Lierenaars besloot de verwaarloosde kerk te kopen, te restaureren en te gebruiken voor concerten en andere evenementen. Om het publiek te ontvangen werd een nieuwe en moderne “foyer” gebouwd. Na één jaar groeide Bar Muza uit tot een gevestigde waarde in Lier en ruime omgeving.

Van klooster naar hostel

Terras en binnentuin
Aan de andere kant van de parktuin woonden tot 2009 de Zwartzusters. Zij waren op de hoogte van de nieuwe invulling van de jezuïetenkerk en contacteerden de initiatiefnemers om er eventueel het orgel uit de eigen kapel in onder te brengen. Tijdens het gesprek bleek dat de overblijvende zusters zouden verhuizen naar het eigen woonzorgcentrum. Er waren op dat ogenblik nog geen concrete plannen voor het kloostergebouw zelf. En zo veranderde de overname van een orgel in de aankoop van een klooster/hostel.

Cultuurhostel

De hostel richt zich in eerste instantie tot al wie cultureel actief is. Uniek is dat groepen een verblijf kunnen combineren met het gebruik van instrumenten en lokalen van de muziekacademie zoals oefenruimtes met pupiters en piano’s, danslokalen, akoestisch geïsoleerde slagwerkruimtes en een opnamestudio. Ook de jezuïetenkerk kan op aanvraag gebruikt worden als repetitieruimte of concertzaal. De maaltijden worden verzorgd door Bar Muza.


Op 1 juli 2015 werd hostel Bed Muzet officieel geopend door Toerisme Vlaanderen, de stad Lier en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD). De nieuwe jeugdherberg is aangesloten bij het netwerk van de vzw Vlaamse Jeugdherbergen en wordt uitgebaat door de vzw CoteeJardin.