U bent hier

Motorweekend Voeren

Schrijf je hier in voor het motorweekend van De Veurs!

Dit is enkel een aanvraag. De inschrijving is pas definitief na bevestiging van de jeugdherberg (op basis van beschikbaarheid) en na ontvangst van de betaling.

Lees hier het volledige arrangement & programma na

AANVRAAGFORMULIER

Persoonlijke gegevens contactpersoon
Een GSM-nr waarop we je kunnen contacteren tijdens het motorweekend.
Inschrijving
Info om organisatorische redenen i.v.m. parking
Zoals je weet verblijven we in een jeugdherberg. Het wereldwijd principe van jeugdherbergen is dat er geen kamers worden verhuurd, maar wel een overnachtingsmogelijkheid onder de vorm van uiteraard een bed. In de mate van beschikbaarheid wordt rekening gehouden met individuele wensen. Dus de hieronder vermelde of aangekruiste vraag is onder voorbehoud van beschikbaarheid. Een kamer uitsluitend voor 1 persoon is niet mogelijk. Alle kamers hebben een eigen badkamer.
Deelnameprijs*
Aantal deelnemers aan € 135
Aantal deelnemers aan € 150
Totaal te betalen - na ontvangst betalingsuitnodiging
*Deelnameprijs: jaarleden van de Vlaamse Jeugdherbergen vzw en leden van de BMW-MC-Vlaanderen © betalen € 135 p.p. Alle andere deelnemers betalen € 150 p.p. Op de prijs worden geen extra kortingen toegestaan. Wanneer een inschrijving rond is, zal de aanvrager een betalingsuitnodiging ontvangen. Inschrijvingen zijn slechts definitief na ontvangst van het volledige bedrag.
Je kan het activiteitenreglement hieronder nalezen.

Activiteitenreglement Motorweekend 2019

1. Elke deelnemer wordt geacht dit activiteitenreglement te kennen en te aanvaarden.

2. Betaling van het arrangement geldt als bevestiging en is tevens het akkoord van dit activiteitenreglement.

3. Dit activiteitenreglement is supplementair aan de gewone voorwaarden van de “Vlaamse Jeugdherbergen vzw”.  (bv ivm annuleringsvoorwaarden)

4. Motorrijbewijs verplicht.  Individuele B.A.-verzekering verplicht. Deelname voor bestuurders vanaf 24 jaar, met geldig rijbewijs (of 22 jaar met A2 rijbewijs – minimum 2 jaar geldig)

5. Iedere motor en zijn uitrusting moet conform zijn aan de geldende wetgeving en moet minstens een cilinderinhoud hebben van 600cc om te kunnen deelnemen aan het weekend.

6. De verkeersregels moeten steeds gerespecteerd worden.  Het dragen van de wettelijk voorziene kledij is verplicht, ook op privé terrein.

7. Het is verboden straten af te sluiten met de motoren tijdens het parkeren.

8. Dronkenschap is door de wet verboden. (bepaling dronkenschap is conform de nationale verkeerswetgevingen waar gereden wordt)

9. Risico’s nemen is ten strengste verboden.  Elke deelnemer zal zich inspannen voor een veilige rit.

10. Bij de start van de rit is de benzinetank vol en is de motor technisch in orde.

11. Iedere deelnemer rijdt op eigen verantwoordelijkheid en kan de VJH vzw, de voorrijders of andere betrokken organisators niet verantwoordelijk stellen voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, of andere tijdens, voor of na de activiteit.

12. De begeleiders en/of organisatoren van de activiteit, alsook de bestuursleden van VJH vzw, kunnen onverantwoord rijgedrag berispen, eventueel met uitsluiting tot gevolg of tot volledige stopzetting of annulering  van de activiteit.

13. Voor individuele rijders gelden dezelfde regels en afspraken, met uitzondering deze die specifiek zijn voor het rijden in groep (zie hieronder)

14. Van de motorrijders die onder begeleiding de rit uitrijden wordt verondersteld dat ze over voldoende rijervaring beschikken om te kunnen rijden in groep.  Bij het rijden in groep worden de andere motorrijders niet onnodig ingehaald.

15. De VJH vzw is de verantwoordelijke organisator voor de activiteiten van de jeugdherberg “De Veurs”, te Sint-Martens-Voeren.

16. De VJH vzw heeft voor alle activiteiten een “Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering” afgesloten.  De verzekering moet het risico van de vzw, haar bestuurders, de organisatoren, de begeleiders dekken.

17. De VJH is een ledenorganisatie zodat de activiteiten enkel open staan voor leden van de Vlaamse Jeugdherbergen vzw.  In de deelnameprijs is bijgevolg automatisch het daglidgeld  van de VJH inbegrepen voor de duur van dit arrangement voor die geen jaarlidkaart van de VJH hebben.

18. Alle foto’s en/of ander beeldmateriaal van en over het arrangement mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden door de VJH.  Bij betwisting zal op eenvoudig schriftelijk verzoek, dmv een aangetekend schrijven,  foto’s en/of ander beeldmateriaal worden verwijderd.

19. Verantwoordelijk uitgever is de “Vlaamse Jeugdherbergen vzw”, vertegenwoordigd door de heer Roger Van Kelst  - in de hoedanigheid van “Algemeen Secretaris” – De maatschappelijke zetel is gelegen in de Beatrijslaan 72 te 2050 Antwerpen.

20. Kado- of andere kortingsbons, alsook boekingen via “Booking.com”, “Wonderbox” of andere, …  kunnen niet gebruikt worden voor betaling van het motor-weekend. Het gaat hier over een speciaal uitgewerkt arrangement en niet over een gewoon weekendverblijf. Boeking uitsluitend via inschrijvingsformulier.

21. Deelname aan het weekend kan uitsluitend bij volledige voorbetaling.  Er wordt geen kamer gereserveerd of vrijgehouden zonder effectieve voorbetaling.  Info over de voorbetaling wordt individueel bezorgd via e-mail.

22. Het ondernemingsnummer van de “Vlaamse Jeugdherbergen vzw”  is 0406.674.478

23. GDPR-wetgeving : alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van dit arrangement.