U bent hier

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Beleidsverklaring

Vlaamse Jeugdherbergen ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een belangrijk onderdeel van duurzame groei.  Dit betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij door MVO toe te passen in woord, in creatieve voorstellen, in oplossingen en met verantwoord gedrag.

Voor Vlaamse Jeugdherbergen is het beleid in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gebaseerd op 3 pijlers: 

1. Verantwoordelijkheid nemen binnen de maatschappij;

Vlaamse Jeugdherbergen zet zich in om maatschappelijk verantwoorde en duurzame producten en diensten aan te bieden aan de gasten.  Vlaamse Jeugdherbergen helpt gasten om ook hun MVO doelstellingen te verwezenlijken tijdens hun verblijf.  Alles wordt gedaan, binnen bedrijfseconomisch verantwoorde grenzen, om de belasting van het milieu waar mogelijk te voorkomen en anders te minimaliseren.

2. Voldoen aan wet- en regelgeving;

Vlaamse Jeugdherbergen voldoet minimaal aan alle geldende wet- en regelgevingen in het algemeen en op het gebied van de zorg voor milieu en duurzaamheid in het bijzonder.

3.  Streven naar continue verbetering;

Vlaamse Jeugdherbergen streeft naar het continue verbeteren van haar prestaties op het gebied van arbeidsveiligheid, duurzaamheid en milieuzorg.

Het MVO beleid is gebaseerd op 3 uitgangspunten:

1. People

Vlaamse Jeugdherbergen voldoet aan alle geldende wet- en regelgevingen met betrekking tot arbeid en arbeidsomstandigheden.

Vlaamse Jeugdherbergen respecteert de van toepassing zijnde CAO(‘s) of branche gerelateerde CAO(‘s).

Vlaamse Jeugdherbergen heeft een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van de training en ontwikkeling van zijn medewerkers

Vlaamse Jeugdherbergen houdt zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en activiteiten aan de algemene veiligheidsvoorschriften die het bedrijf hanteert . 

Vlaamse Jeugdherbergen heeft een preventief veiligheidsbeleid met als doel het streven naar nul arbeidsongevallen.

Ook de gasten worden uiteraard op een mensvriendelijke en menswaardige wijze behandeld en ontvangen.  Het spreekt voor zich dat ook hun veiligheid van prioritair belang is bij hun verblijf in de jeugdherberg.

2. Planet

Vlaamse Jeugdherbergen respecteert het milieu, de omgeving en de natuur.  Om deze reden voldoet zij aan alle van toepassing zijnde nationale milieuwet- en regelgevingen.

Vlaamse Jeugdherbergen heeft een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van het reduceren van de hoeveelheid afval en de gescheiden verwerking ervan.

Vlaamse Jeugdherbergen bezit een aantoonbaar operationeel beleid ten aanzien van energie- en uitstootreductie.

3. Profit

Vlaamse Jeugdherbergen en haar werknemers zullen op geen enkele manier in strijd handelen met het eerlijk zaken doen in al haar facetten. 

Het bedrijfsdoel is om een goede relatie op te bouwen met de leveranciers, gasten en overige relaties.  De relatie is gebaseerd op vertrouwen, samenwerking en duurzaamheid.